• Imprimeix

Com participar en projectes europeus

L’objectiu del curs és proporcionar una informació i formació actualitzada sobre l’organització i programes de finançament de la Unió Europea, així com de les xarxes i plataformes europees, en l'actual marc polític i pressupostari europeu i específicament en matèria de defensa dels drets humans de les dones i la promoció de l’equitat de gènere.

 

La formació permetrà entendre què és i què fa la Unió Europea, com s’organitza, com afecten les seves polítiques a la ciutadania i quins instruments hi ha per la defensa dels drets humans de les dones. Cap a on avança el procés d’integració europea actualment i específicament en l’àmbit de la promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes. És a dir, quines possibilitats de finançament ofereix, com hi podem accedir i quin pot ser el paper de les entitats feministes catalanes en la comunicació, implementació i incidència en les  polítiques i prioritats europees,  com a transmissores de valors europeus, des d’una mirada feminista, i dinamitzadores d’una ciutadania europea amb participació igualitària i plena.

 

En definitiva, com podem internacionalitzar-nos en l’àmbit europeu i què cal saber per sumar esforços amb les xarxes europees de defensa dels drets humans de les dones, per conèixer entitats afins a d’altres països europeus, per decidir-nos a participar en un projecte europeu i com fer-ho fàcilment.

10,17,24 i 31 d'octubre i 7 i 28 de novembre de 2018, Barcelona. Inscripció tancada

 • Conèixer l’organització i els programes de finançament de la Unió Europea.
 • Identificar l’afectació de les polítiques de la UE en matèria de drets humans de les dones.
 • Descobrir les possibilitats de les entitats feministes catalanes d’incidir en les polítiques europees.
 • Saber-se orientar en la creació de xarxes europees de defensa dels drets de les dones.
 • Conèixer  els elements bàsics per desenvolupar un projecte europeu d’èxit.

El curs s'adreça a les persones responsables d'aquest àmbit (tècniques de gestió de projectes, de captació de fons, d’incidència política i de gestió) de les entitats feministes (associacions, fundacions,...) que treballen en la defensa dels drets humans de les dones, en l’àmbit  de la prevenció de les violències masclistes, l’atenció, la recuperació i la reparació de les dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, la promoció de l’equitat de gènere i el lideratge de les dones en l’àmbit social, educatiu, empresarial, cultural, dels mitjans de comunicació i/o de la incidència política.

1a Sessió:

 • La Unió Europea com a organització Internacional. Orígens: ampliacions i tractats.
 • Tractat de Lisboa: l’ABC del dret comunitari.
 • El sistema Institucional de la Unió Europea i les seves comissions específiques de treball en matèria d’equitat de gènere: Parlament Europeu, Comissió Europea, Consell de la UE i Consell Europeu.
 • Altres institucions i òrgans: Agència de Drets Fonamentals (FRA) i Institut Europeu per a l’Equitat de Gènere (EIGE).
 • Com tenir accés a la informació i la documentació de la Unió Europea.
 • Com internacionalitzar-se en el marc de la UE: relacions exteriors de les entitats: ambaixadores d’Europa al món; Participació en xarxes europees de defensa del dret de les dones; com fer lobby i incidència política.

 

2a Sessió:

 • El Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència vers les dones (Conveni d’Istanbul): una visió general de la ratificació i desplegament als estats membres; instruments per a les entitats per defensar els drets humans de les dones.
 • Reptes Actuals: Estratègia Europa 2020 i la seva actual execució. Prioritats de la Comissió Juncker i la seva aplicació.
 • El pressupost de la Unió Europea 2014-2020. Prioritats i Objectius. Nou marc financer.

 

3a Sessió:

 • Polítiques de Gènere en el Marc de la UE. Prioritats i Objectius. Pressupost.
 • Instruments i programes de finançament europeus. Una visió general.
 • Instruments i programes de finançament europeus. Fons Estructurals (quins són, com es distribueixen, etc.) Programes Europeus genèrics: Europa Creativa, Erasmus+, Horizon 2020, Progress. Programes europeus amb línies específiques de defensa dels drets humans de les dones i la promoció de l’equitat de gènere: Daphne i Rights, Equality and Citizenship (REC).
 • Elements bàsics per preparar un projecte europeu amb èxit. Especificitat dels projectes europeus. Accions prèvies: cerca i interpretació de convocatòries, d’entitats sòcies i dades amb dimensió europea.

 

4a Sessió:

 • Elements bàsics per preparar un projecte europeu amb èxit: Accions prèvies: cerca i interpretació de convocatòries, d’entitats sòcies i dades amb dimensió europea.
 • Elements bàsics per preparar un projecte europeu amb èxit: Preparació i presentació.
 • Simulació d’un cas pràctic: constitució de grups de treball, conformar la idea, concretar l’objectiu i tria d’entitats sòcies.

 

5a Sessió:

 • Elements bàsics per preparar un projecte europeu amb èxit: execució i seguiment.
 • Elements bàsics per preparar un projecte europeu amb èxit: Tancament i avaluació. Comunicació i difusió dels resultats.
 • Simulació d’un cas pràctic: Desenvolupament del projecte, pressupost i calendari d’execució.

 

6a Sessió: Acte de cloenda a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona (pendent de confirmar).

 • Salutacions institucionals
 • Presentació dels projectes aplicats a càrrec de les persones participants en la formació.
 • Debats amb les persones assistents i entrega de Diploma a les persones participants al curs.

Es tracta d’una formació teòrico-pràctica adreçada al desenvolupament de competències i habilitats tècniques que facilitin la participació en projectes europeus, incorporant transversalment les dimensions de treball en xarxa, incidència i accés al finançament.

Es prioritza la futura utilitat dels coneixements adquirits a la formació. Per aquest motiu, totes les sessions incorporen exemples d’aplicació pràctica, facilitant en tot moment recomanacions i pautes d’utilitat per a la preparació d’un projecte europeu viable.

La finalitat és desenvolupar un treball aplicat, per això es prepararà un projecte, per grups de treball i àmbits d’interès de les entitats participants, que,  posteriorment presentaran a l’acte de cloenda (es facilitarà la presència, subjecta a la disponibilitat d’agenda, d’una representació oficial de la representació a Barcelona del Parlament Europeu)

La formació s’imparteix i dinamitza amb una metodologia propera, didàctica i en un llenguatge entenedor, que facilita l’adquisició de competències tècniques, superant les barreres pròpies del llenguatge institucional i de procediments a nivell europeu.

 • Neus Pociello i Cayuela, directora de la Fundació Aroa. Responsable de l’Àrea Internacional i de Drets Humans de la Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Famílies (FOCAGG). Especialista en el disseny, execució i gestió de projectes, locals i europeus, amb perspectiva feminista.

 

 • Joaquim Millán i Alegret, director d'EUROLOCAL. Assessor legal, expert en comerç internacional i relacions europees. Especialista en l’elaboració, gestió i execució de programes estratègics, plans d’acció i campanyes de difusió i comunicació. Professor associat de la URV (Institucions de Dret de la UE).

A l’alumnat que assisteixi el 80% de les hores lectives i superi les proves que s’estableixin, se li expedirà un certificat d’aprofitament.

10, 17, 24 i 31 d’octubre i 7 de Novembre del 2018, de les 15 a les 18 h, a l’Auditori de l’Institut Català de les Dones (Plaça Pere Coromines 1, Barcelona)

28 de novembre del 2018, de les 15 a les 18h, a l’Aula Europea de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90, Barcelona – Pendent de confirmar)