• Imprimeix

Activitats formatives

Activitats formatives

Dret civil i violències masclistes

Presentació

Aquesta activitat formativa forma part de les actuacions  de l’ICD  amb la finalitat de generar espais d’intercanvi de pràctiques professionals i promocionar la coordinació tècnica entre les referents de diferents serveis d’assessorament jurídic a les dones. A través d’aquests espais l’ICD aposta per la cooperació institucional en la definició de models i metodologies de treball que siguin aplicables en contextos diversos.

Objectius

Intercanviar coneixements i experteses professionals entre les persones que treballen en el marc dels serveis d’informació i atenció a les dones.

Personal destinatari

Personal intern de l’ICD i equips professionals dels serveis dels SIAD, preferentment responsables o professionals d’assessorament jurídic

Professorat

Elisa Samitier i Celeste Arella, expertes de Dones Juristes i referents de l’assessorament jurídic de #ICDoficinaBCN

Lloc, dates i horari

Lloc: Auditori de l’Institut Català de les Dones, Plaça Pere Coromines, 1 08001 Barcelona

Dates: 30 de juny de 2017

Horari: 10h a 14h

Inscripcions tancades

Disseny de polítiques públiques amb perspectiva de gènere

Objectius

Tenir eines per aprendre a incorporar la igualtat de gènere en la nostra feina quotidiana, sigui quina sigui la nostra àrea d'especialització.

Conèixer què vol dir treballar amb perspectiva de gènere.

Persones destinatàries

Aquest curs s'adreça al personal tècnic i administratiu de les administracions públiques catalanes.

Programa

 1. Introducció conceptual. Per què són necessàries les polítiques transversals de gènere
 2. Marc normatiu. Què són les polítiques transversals de gènere
 3. Eines per incorporar l'objectiu d'igualtat en les polítiques locals
  1. Dades desagregades per sexe i indicadors de gènere
  2. Informes d'avaluació de l'impacte de gènere
  3. Pressupostos sensibles al gènere
 4. Bones pràctiques. Exemples de polítiques d'igualtat en gènere

 

Metodologia

El curs es divideix en quatre sessions formatives de 5 hores cadascuna i 3 hores de treball virtual per a la presentació de les evidències d'aplicació al lloc de treball.

La metodologia serà d'experimentació i creació de coneixement conjuntament a través del debat i del treball en petit grup.

Professorat

Mònica Gelambí Torrell, llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració, especialista en polítiques públiques de gènere.

Dates i horari

23, 28, 30 de juny i 4 de juliol de 2017, de 9 a 14 h

Lloc

Escola d'Administració Pública de Catalunya

C/ Girona, 20

08010 Barcelona

Places

25

Inscripció

- Personal de la Generalitat: a través d'ATRI i/o de la persona responsable de formació del Departament

- Personal de l'administració local: a través del web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Violències sexuals en espais públics d'oci

Objectius

Tenir recursos teòrics, ètics i pràctics per a la prevenció, detecció, atenció i recuperació davant de situacions de violències sexuals als espais públics en contextos festius i/o d’oci.

Afavorir la creació d’un marc idoni per què les professionals puguin dissenyar accions orientades a la promoció d’espais comuns i col·lectius lliures de violències masclistes i, en especial, de violències sexuals.

Personal destinatari

Professionals dels circuits de violència masclista i dels serveis d’informació i atenció a les dones.

Continguts

 • Breu marc de les violències sexuals
 • La magnitud i l’abordatge de les violències sexuals als espais públics
 • El paper de l’oci en la socialització del gènere i el seu impacte a la vida de les joves
 • Eines bàsiques per a professionals per a la prevenció i la detecció de les violències sexuals (assetjament i agressions sexuals):
  • Protocols de festes
  • Stands informatius
  • Instruments comuntaris
  • Campanyes
  • Configuració de l’espai públic

 

Certificació

A l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d’assistència

Nombre d’hores:

11h (9 hores presencials i 2 hores de seguiment virtual per a l’avaluació de la transferència al lloc de treball)

Lloc, dates i horari

 

Terres de l’Ebre

Lloc: Serveis Territorials del Dept. de Cultura a Terres de l’Ebre

Palau Oliver de Boteller C.Jaume Ferrer i Clua, 4; 43500 Tortosa

Dates: 12 i 19 de juny de 2017

Horari: 10 a 14.30 h

Inscripció oberta

Tarragona

Dates: 27 de setembre i 4 d’octubre de 2017

Inscripció encara no disponible

 

Docent

Montse Pineda

Experta de Creación Positiva

 

Nombre de places

25

 

Inscripció

- Personal de la Generalitat: a través d'ATRI i/o de la persona responsable de formació del Departament

- Personal de l'administració local: a través del web de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

VI Jornada amb motiu del dia Internacional de l'educació no sexista; Posem en valor els sabers femenins

El Departament d’Ensenyament conjuntament amb l’Institut Català de les Dones organitza, per sisè any consecutiu als voltants del dia 21 de juny, la Jornada amb motiu del Dia Internacional de l'Educació no Sexista que estarà dedicada aquesta edició a la posada en comú dels aspectes més rellevants en l’avanç cap a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, així com l’intercanvi d’experiències coeducatives que es realitzen tant a nivell d’aula com de centre i comunitat educativa.

Aquest any reflexionarem sobre la necessitat de posar en valor els sabers femenins i els rols de les dones, oferint diferents mirades tant des de l’educació, com des d’altres professions o oficis on la dona té un paper molt important i moltes vegades invisibilitzat o poc valorat.

Els temes centrals a tractar seran:

 • El valor dels sabers tradicionalment femenins des de l’ensenyament, amb una conferència inicial per part d’Amparo Tomé, llicenciada en Filologia anglesa i professora de sociologia a la UAB. La seva activitat educadora s’ha centrat en Gènere i educació. Assessora en temes de coeducació.
 • Reflexionar sobre els rols de les dones, la transmissió dels sabers femenins i el paper de l’educació, en una taula rodona formada per dones expertes representatives de diversos oficis tradicionalment considerats femenins.
 • L’intercanvi d’experiències coeducatives d’èxit en diversos centres educatius de Catalunya.
 • La presentació d’una dinamització basada en temàtica de gènere per part de l’alumnat de cicles formatius de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

La jornada tindrà lloc el dimarts 27 de juny de 9 a 14h i es realitzarà al Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada (CEFJE) c. Ausiàs March, 40; 08010 Barcelona. Veure mapa.

Està especialment adreçada als mestres d’infantil i primària, professorat de secundària, i professorat d’ensenyaments post obligatoris, però també està oberta a altres professionals interessats en la temàtica.

Aquesta jornada, que es realitza conjuntament pel Departament d’Ensenyament i l’Institut Català de les Dones, està dedicada a la posada en comú dels aspectes més rellevants en l’avanç cap a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, així com l’intercanvi d’experiències coeducatives que es realitzen tant a nivell d’aula com de centre i comunitat educativa.

Està especialment adreçada als mestres d’infantil i primària i al professorat de secundària, cicles formatius i formació d’adults, però també està oberta a altres professionals interessats en la temàtica.

 

Inscripcions tancades

Curs sobre pressupostos amb perspectiva de gènere

Presentació

Les decisions pressupostàries mai són de gènere neutre i no ser-ne conscient consolida les desigualtats de gènere que hi ha en la nostra societat. Aquest curs se centra en els pressupostos sensibles al gènere, entesos com una aplicació de la gestió transversal de gènere (gender mainstreaming) en els processos pressupostaris. El que significa una avaluació dels pressupostos tenint en compte el gènere, incorporant aquesta perspectiva específica en tots els nivells del procés pressupostari i reestructurant ingressos i despeses amb l'objectiu de promoure la igualtat de gènere.

Saber què són els pressupostos sensibles al gènere i quines eines utilitzen és clau quan es volen realitzar polítiques transversals de gènere i complir amb les obligacions que la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes estableix en els articles 3 i 17.

Objectius

 • Conèixer què són els pressupostos sensibles al gènere i les diferents metodologies per realitzar aquesta lectura de gènere de les
  decisions pressupostàries.
 • Entendre per què els pressupostos sensibles al gènere són una eina per a realitzar polítiques transversals de gènere.
 • Aprofundir sobre els objectius i les característiques de les polítiques transversals de gènere
 • Saber avaluar els objectius i finalitats dels pressupostos sensibles al gènere i analitzar diferents experiències de pressupostos sensibles al gènere.

 

Persones destinatàries

Personal tècnic de les administracions públiques catalanes que treballa amb pressupostos o disseny de programes amb presa de decisions pressupostàries.

Dates i horari

16, 18, 20 i 30 d'octubre de 2017, de 9 a 14 h
Seguiment virtual de tres hores

Inscripcions

A partir del mes de setembre

 

Presentació de l'eina interactiva "Tabú. Tu tries què t'hi jugues"

Acte de presentació de l'eina interactiva Tabú. Tu tries què t’hi jugues! Un joc de prevenció de les violències sexuals amb joves adreçada a centres d'ensenyament secundari i espais joves.

Organitzat per l'Institut Català de les Dones i la Direcció General de joventut, amb la participació dels equips tècnics de La Bonne i l'Associació Candela.

Data: 06/07/2017

Lloc: Palau Robert, Sala Cotxeres. Barcelona.

Hora inici: 10 h

Hora finalització: 14 h

 

Programa

 

9.30  h

Benvinguda i acreditacions

10.00 h

Salutacions institucionals a càrrec de Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de

les Dones i Marta Vilalta, directora general de Joventut.

10.20 h

Taula de debat i reflexió: “Joves i violències sexuals”, a càrrec de la Montse Pineda, de

Creación Positiva i Ana Burgos, de la Fundació Salut i Comunitat.

11.35 h

Descans

12.00 h

Presentació de l’eina “Tabú. Tu tries què t’hi jugues!”, a càrrec de:

 

                        Joana Martínez, de l’Institut Català de les Dones.

                        Silvia Migueiz, tècnica d’inclusió i gènere de l’Agència Catalana de la Joventut.

                        Miriam Aleman, de l’Associació Candela.

                        Mayca Sanz, de La Bonne.

14.00 h

Final acte