• Imprimeix

VI Jornada amb motiu del dia Internacional de l’educació no sexista

Els camps marcats amb * són obligatoris.

VI Jornada amb motiu del dia Internacional de l’educació no sexista "Posem en valor els sabers femenins"

Accepto que, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les meves dades seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer anomenat “Actes i actuacions de l’Institut Català de les Dones”, la finalitat del qual és gestionar els diferents actes duts a terme per l'Institut Català de les Dones, així com els diferents enviaments d'informació que hi estan relacionats. L’òrgan responsable del fitxer és l’Institut Català de les Dones, que només utilitza les dades per a la prestació del servei, i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Pl. Pere Coromines, 1, 08001 Barcelona.

Accepto que, d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les meves dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat "Trameses d'informació i inscripcions del gencat", la finalitat del qual és facilitar als ciutadans i ciutadanes, a través del web gencat, l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.