El Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca ofereix atenció personalitzada al públic usuari i facilita informació presencial, telefònica o per correu electrònic. S'orienta sobre el fons documental, la utilització del catàleg, la formulació de cerques documentals i els serveis del Centre. Si la informació que es busca no correspon al Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca es deriva les persones usuàries cap a altres centres especialitzats on puguin trobar el que necessitin.

Pel que fa a les consultes presencials, es disposa de dues sales de consulta, de lliure accés, amb punts de consulta al catàleg en línia i un espai específic per visionar documentació audiovisual en vídeo i/o DVD. Hi ha servei gratuït d'accés a Internet des dels ordinadors portàtils i dispositius mòbils. El públic usuari, amb finalitats de recerca, pot reproduir parcialment documents del fons del Centre de Documentació.

Suport i acompanyament a la recerca

Amb l'objectiu de promoure i potenciar la recerca documental i la investigació sobre les dones, els feminismes i el gènere, s'ofereix el servei d'assessorament i atenció personalitzada a estudiants que elaboren el seu treball de recerca sobre les dones i als/les docents que se n'ocupen de la tutoria d'aquests treballs. Principalment adreçat a estudiants de 4t d'ESO, de batxillerat i a docents de secundària, el servei s'adreça també al professorat i a l'alumnat d'altres nivells educatius: universitari, post-grau, doctorat, màster, cicles formatius, etc.

 Personal especialitzat en el tema facilita informació i acompanyament sobre:

Els fons documentals disponibles

Orientació bibliogràfica en la tria del tema

L'ús de les eines de cerca documental

Tècniques de cerca i localizació d'informació bibliogràfica

Catàleg de recursos i eines d'acompanyament a la recerca

Suport en el desenvolupament del treball

 

Es pot sol·licitar de manera presencial en el propi Centre de Documentació o bé, mitjançant el formulari de consulta o a través de correu electrònic.

Visites guiades

Per donar a conèixer el Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca de l'Institut Català de les Dones i facilitar l'accés als seus recursos, s'organitzen visites guiades, concertades prèviament, per a associacions de dones, grups d'estudiants i altres col·lectius que ho sol·licitin. La visita s'adreça a grups d'entre 10 i 30 persones i té una durada d'1 hora. Es pot sol·licitar a través d'aquest formulari.

Préstec

Servei gratuït de préstec amb possibilitat de reserva de documents. Es pot sol·licitar presencialment o a través d'aquest formulari. Els documents es presten per un període de dues setmanes, prorrogables en cas que no hagin estat sol·licitats per altres persones. La renovació es pot fer telefònicament, per correu electrònic o a través de l'espai personal del catàleg, abans que finalitzi el període ordinari de préstec. Aquest servei es porta a terme també des de qualsevol de les oficines de l'Institut Català de les Dones a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona o Terres de l'Ebre. 

També us facilitem documents que són a altres biblioteques. Així mateix, oferim al personal de la Generalitat el servei d’enviament al centre de treball dels documents sol·licitats.

Difusió de la informació

El servei de difusió selectiva de la informació consisteix en la realització de cerques documentals i la presentació dels resultats adients, d'acord amb el perfil documental de cada demanda. També us oferim un servei d’actualització en novetats, de recomanacions documentals i de butlletins electrònics de sumaris de revistes. 

 

Adquisició de documents

Us oferim el servei de selecció i compra de documents a partir de les peticions del públic usuari. Ens podeu fer arribar els vostres suggeriments mitjançant aquest formulari.  

Préstec interbibliotecari

Amb la finalitat de potenciar al màxim el fons i facilitar l'accés a documents dipositats en altres centres de documentació i biblioteques, aquest servei s'adreça únicament i exclusiva a biblioteques i centres de documentació, no a particulars ni a altres tipus d'entitats.

Informació relacionada

Data d'actualització:  14.12.2016