• Imprimeix

Projecte d’intervenció en els equipaments públics culturals per a la integració de la perspectiva de gènere

Roda de premsa de presentació

El Projecte d’intervenció en els equipaments públics culturals per a la integració de la perspectiva de gènere és una iniciativa de l'ICD que desnvoluparà l'Observatori Cultural de Gènere (OCG) en els propers mesos en prop de 50 equipaments culturals públics de Catalunya, participats per la Generalitat de Catalunya i escollits per la seva representativitat en una àrea de la Cultura i també amb criteris d’equilibri territorial.

 
La intervenció s’inicia amb l’anàlisi de les respostes de les persones responsables de cada centre a un qüestionari sobre el desenvolupament dels assumptes que determina l’article 24 de la llei catalana d’igualtat i continua amb sessions de treball presencials.

Les conclusions del projecte es presentaran a finals d’any o inicis del 2019 i serviran de diagnòstic per a la implementació de la Llei d’igualtat en el sector de la cultura i per a la presa de decisions sobre les mesures a emprendre. En els darrers cinc anys l’OCG ha col·laborat amb diversos sectors per divulgar informes que denuncien la manca de dones en la programació cultural.

 
La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha subratllat que “el projecte té l’objectiu de ser un suport per als equipaments culturals per avançar en el compliment de Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes que determina que cal fer visible l’experiència de les dones i promoure la igualtat en tots els àmbits i nivells de la creació i gestió cultural”. La presidenta de l’ICD ha afirmat que “cal fer justícia al talent femení i acabar amb la seva infrarepresentació”.
 
D'altra banda, la directora de l’Observatori Cultural de Gènere (OCG), Mª Àngels Cabré, ha afirmat que “es tracta d’una intervenció amable que servirà a cada centre cultural de diagnòstic, però també de definició dels reptes i les actuacions a emprendre pel que fa a normalitzar la participació i aportacions de les dones a tots els nivells. Aquesta mirada s’ha de posar tant sobre la programació, com en l’anàlisi dels públics, l’equip de treball, la comunicació, etc.”
Data d'actualització:  12.07.2018