• Imprimeix

Empresa i món laboral

L'Institut Català de les Dones té la voluntat d'integrar la diversitat, el talent i els valors dels homes i les dones en la reconstrucció de l’ordre econòmic i empresarial, i reconèixer l’aportació de les dones com a creadores de riquesa, d’empresa i de cohesió social. L’empresa com a motor de creixement i de progrés econòmic i social no es pot permetre perdre el talent femení que representa més del 50% de tot el capital intel·lectual i emocional del país.

Amb la voluntat de posar en valor el treball de les dones i donar visibilitat a les professionals i emprenedores, l'Institut Català de les Dones, treballa per assolir l’equitat i rectificar l’existent dèficit de presència femenina en els llocs de decisió econòmica i empresarial, i es porten a terme diverses actuacions fer fomentar la perspectiva de gènere a l'àmbit laboral. 

La Inspecció de Treball de Catalunya  és el servei públic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya competent per vigilar i exigir el compliment de les normes de l’ordre social (normes legals, reglamentàries i del contingut normatiu dels convenis col·lectius). Entre aquestes normes s'hi troben les que regulen la igualtat entre homes i dones en l’àmbit del món del treball.

La Generalitat de Catalunya convoca places dins el programa ACREDITA’T per tal que professionals de la promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes poguessin acreditar les competències adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació.

Pel que fa a les dones emprenedores, la Xarxa Emprèn ofereix recursos, materials, informació sobre finançament, assessorament, etc. i ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa assessora empreses i persones emprenedores sobre instruments de finançament. 

El programa “L’empresa responsable en l’àmbit de la família. Família i empresa: valors compartits” treballa per donar la força que cal a una cultura del treball que permeti una harmonia eficaç entre l’esfera laboral, la familiar i la personal, i per incidir sobre els beneficis que proporciona tant per a la família com per a l’empresa.

Data d'actualització:  07.11.2016