• Imprimeix

Món rural i sector pesquer

Els coneixements i les experiències de les dones al món rural són imprescindibles per a la cohesió social i el desenvolupament sostenible en aquest àmbit. Les polítiques rurals i de dones s'adrecen a fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de les dones rurals, reconèixer i fer visible la seva contribució al manteniment de les explotacions familiars i fomentar les xarxes de proximitat i d'atenció a la infància i a la gent gran.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposa de diversos instruments per per al desplegament de les polítiques de gènere per tal d'avançar cap a una igualtat real en el món rural i el sector agroalimentari i marítim. El Programa de les dones del món rural i marítim neix d'una doble sensibilització, d'una banda recull la voluntat política i tècnica d'incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques del Departament d'Agricultura i, d'altra banda per l'existència de la Resolució 671/VIII de 14 d'abril de 2010 del Parlament de Catalunya que insta al Govern a realitzar un Pla Interdepartamental de les dones del món rural i en especial de la pagesia.

Data d'actualització:  07.11.2016