• Imprimeix

Participació

Un dels objectius de l'Institut Català de les Dones és el reconeixement de les aportacions de les dones en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat i el foment de la seva participació a tots els espais consultius. Es tracta de donar valor i reconèixer els sabers i coneixements específics que han desenvolupat al llarg de la història i desenvolupar polítiques que incorporin experiències femenines. La participació és també una forma d'apoderament de les dones, d'incrementar la seva autonomia i de potenciar el seu enfortiment social i polític. 

Informació sobre entitats i associacions de dones o que treballen en programes a favor de la igualtat i de la promoció de les dones. 

Informació relacionada

Cada any el Govern de la Generalitat fa un acte d'homenatge a les associacions de dones que han complert vint-i-cinc anys de trajectòria, en reconeixement públic per les seves aportacions a la societat durant un quart de segle.

L'Institut Català de les Dones convoca subvencions a entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de les dones, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

Data d'actualització:  07.11.2016