• Imprimeix

Participació

Un dels objectius de l'Institut Català de les Dones és el reconeixement de les aportacions de les dones en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat i el foment de la seva participació a tots els espais consultius. Es tracta de donar valor i reconèixer els sabers i coneixements específics que han desenvolupat al llarg de la història i desenvolupar polítiques que incorporin experiències femenines. La participació és també una forma d'apoderament de les dones, d'incrementar la seva autonomia i de potenciar el seu enfortiment social i polític. 

Informació sobre entitats i associacions de dones o que treballen en programes a favor de la igualtat i de la promoció de les dones. 

Informació relacionada

Cada any el Govern de la Generalitat fa un acte de reconeixement a les entitats de dones que han complert vint-i-cinc anys de trajectòria, per reconèixer públicament les seves aportacions a la societat durant un quart de segle.

L'Institut Català de les Dones convoca subvencions a entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de les dones, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

L’Institut Català de les Dones (ICD) i la Fundació Pere Tarrés hem sumat esforços per poder presentar per primer cop “El Panoràmic 2016 de les entitats de dones”.

L'objectiu de la recerca és aprofundir en el coneixement de la realitat i els reptes de l’ampli i divers teixit de les entitats de dones que treballen en favor de la igualtat efectiva de dones i homes i que ara, gràcies a la iniciativa Panoràmic, sabem que representen el 4% del total d’organitzacions no lucratives a Catalunya.

La recerca ens ajuda a visibilitzar que l’associacionisme femení és un sector, dinàmic i d’acció de proximitat, amb una àmplia base i una alta implicació de les associades, més que en d’altres tipus d’entitats.

Data d'actualització:  26.09.2018