• Imprimeix

Reforma horària

Les dones catalanes són les més estressades de tota Europa i ocupen el cinquè lloc en el mateix rànquing a nivell mundial. La reforma horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les capacitats de bona relació i, sobretot, la salut i benestar.

Per aconseguir-ho, la reforma horària proposa:

 • Compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina.
 • Introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida.
 • Avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar.
 • Sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

Alguns dels beneficis del Pacte per a la Reforma Horària son: disposar de millor salut i qualitat de vida, més temps lliure, la recuperació del valor del son, el desenvolupament de la carrera professional, l’augment del co-lideratge i més coresponsabilitat i temps de cura compartit. D'aquesta manera la Reforma Horària permet avançar en els principis de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a l’equilibri entre el treball de mercat i el treball de cura, la coresponsabilitat i també en l’apoderament de les dones. 

 

L'Institut Català de les Dones (ICD) i la Reforma Horària (RH) duen a terme la campanya “Trobar temps dins del temps per a les dones”. L’objectiu és debatre sobre la Reforma Horària des d’una perspectiva de gènere i contribuir a fer-la efectiva promovent que les associacions de dones siguin motor del canvi de les mesures que cal implementar i que contribueixen al benestar de les dones.

La campanya consisteix en donar a conèixer les propostes del Pacte nacional de la Reforma Horària que beneficien les dones a representants de l’associacionisme femení, per tal que les divulguin a les associades i els seus àmbits d’actuació i influència.
 
La Reforma Horària proposa actuacions en diferents àmbits:
 • Teixit productiu
 • Administració
 • Comunitat educativa
 • Comerç
 • Audiovisual
 • Associacionisme
 • Esport
 • Serveis sanitaris
 • Mobilitat

L’Institut Català de les Dones i la Iniciativa per a la Reforma Horària ha elaborat materials de sensibilització que expliquen gràficament els motius de gènere per avançar en la humanització dels horaris.

Aquests materials descriuen, reivindiquen i resumeixen de manera didàctica i a través d’il·lustracions els motius de gènere per avançar en la humanització dels horaris. En destaquen quatre:

 • el temps de cura compartit: co-responsabilitat plena
 • el co-lideratge de dones i homes de la societat i les empreses
 • la igualtat de condicions de dones i homes en el món laboral
 • el dret a una vida plena amb més temps propi i més salut

Informació relacionada

Aquest Informe s’ha realitzat en el marc del Projecte TEMPS RETROBAT cofinançat per l’Institut Català de les Dones (ICD) i l’Associació Salut i Família.

Data d'actualització:  07.11.2016