A Catalunya, els moviments veïnals de la dècada dels setanta van tenir una intensitat i una extensió molt destacades i van contribuir clarament a resoldre la transició política a favor de la democràcia. La participació de les dones en aquests moviments va ser molt rellevant i alhora decisiva per a la pròpia existència.

Van ser moltes les dones que van liderar els moviments veïnals d'aquest període de reconeguda importància per a la història del nostre país. Esperem que aquesta exposició contribueixi a reconstruir la participació femenina que és a l'origen de moltes escoles, mercats, jardins, centres de salut i d'atenció a les dones que han humanitzat - o potser seria més precís dir feminitzat - les nostres ciutats.

A on està disponible: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre

Número de jocs: 7

Número de panells de cada joc: 8

Es poden sol·licitar 50 opuscles per exposició

 

Data d'actualització:  08.11.2016