• Imprimeix

Mitjans de comunicació

La presència de les dones als mitjans de comunicació com a professionals i com a protagonistes de les notícies continua sent reduïda, fet que dificulta la introducció de la perspectiva de gènere a la informació.

Destaquem

Campanyes

L'Institut Català de les Dones posa a la disposició dels mitjans de comunicació el Cercador d'Expertes que facilita la recerca de perfils de dones d'àmbits científics, acadèmics, empresarials, culturals i d'altres. L'objectiu de l'eina és visualitzar les aportacions de les dones, especialment en aquells espais on tradicionalment no hi ha hagut presència femenina, i facilitar que els mitjans de comunicació convidin dones expertes a generar opinió en informatius, debats, intervencions i programes diversos.

Informació relacionada

L'Institut Català de les Dones, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya han impulsat el projecte "Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones" que té com a objectiu promoure la reflexió crítica i ajudar a ampliar la mirada periodística des del rigor i la pluralitat. El manual promou l’anàlisi dels prejudicis de gènere que perviuen en la nostra societat i que penetren en els mecanismes de treball i finalment es reflecteixen en el relat informatiu. 

També s'han organitzat una sèrie de cursos per facilitar eines a professionals del periodisme per millorar el tractament de les notícies relacionades amb la violència masclista.

Aquestes recomanacions han estat impulsades per l’Agència ABITS de la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) i la participació, entre altres, de l'Institut Català de les Dones. El tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació recull quinze recomanacions amb l'objectiu de ser un pas endavant en la millora del tractament informatiu de la prostitució i del tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. 

Aquestes recomanacions han estat elaborades a partir del treball conjunt entre dones que han patit agressions sexuals i professionals del periodisme, amb un objectiu ambiciós: transformar els discursos dels mitjans de comunicació per aconseguir un canvi de l'imaginari social d'aquestes greus violències masclistes.

La Generalitat de Catalunya, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'Assocació de Dones Periodistes de Catalunya, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació i el Consell de la Informació a Catalunya han elaborat un seguit de recomanacions per al tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació

L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació amb el suport de l'Institut Català de les Dones i de la Diputació de Barcelona ha elaborat la Guia jurídica orientativa sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les administracions locals.

Aquest document té per objecte establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comunicatives municipals. Així, ofereix unes pautes sobre l’ús d’una comunicació no sexista aplicables als ajuntaments, als organismes autònoms, les societats mercantils i la resta d’entitats vinculades o dependents dels ajuntaments.

La publicació aconsella a les administracions locals d’emprar un llenguatge no sexista en tota la documentació escrita, gràfica, audiovisual, en l’atenció personal i en els mitjans de comunicació.

L’ús no sexista del llenguatge s’ha de fer tant en el format tradicional (documents destinats a la seva impressió o edició en suport paper) com en els documents que integren l’administració electrònica; en el sentit més ampli i en els diferents formats actuals o futurs; així com, els destinats a ser emprats en les diverses plataformes i canals digitals on es suporten aquests formats (webs, portals web, aplicacions per a mòbils i tauletes, xarxes socials, entre d’altres).

La guia està adreçada a les persones físiques i/o jurídiques de tota mena que es relacionin amb l’Administració local com a conseqüència de l’exercici de les activitats de policia, foment o d’obres i serveis. També per a tota mena d’entitats que es relacionin amb els ajuntaments per raó de l’atorgament de llicències administratives, ajuts públics, contractes públics i de gestió de serveis públics. Així mateix, és d’aplicació a les persones titulars i/o usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions que afecten a la via, els espais, els béns, els serveis públics i l’interès general local.

L’Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania la bústia de contacte per denunciar casos on es discriminin les dones o bé per felicitar bones pràctiques que puguin ser exemples a seguir.

El document "Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mitjans audiovisuals" va ser impulsat, l'any 2017, pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Generalitat de Catalunya.

Vol esdevenir una eina de treball i una guia sobre el tractament de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) als mitjans audiovisuals i s'adreça, principalment, als professionals dels mitjans de comunicació, les productores audiovisuals i l’àmbit de la publicitat.

D'altra banda, l'Informe 43/2017 de l'Àrea de Continguts del CAC, analitza la presència a Internet de continguts susceptibles de justificar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

L'Institut Català de les Dones va produir la sèrie "Donasses" formada per deu entrevistes a dones rellevants en diferents àmbits. La sèie va ser emesa per VilawebTV i dirigida per la periodista Sandra Balagué.

Col·laboració de l'Institut Català de les Dones amb la revista Sàpiens per a la divulgació de les dones oblidades o poc reconegudes que hi ha hagut al llarg de la història de Catalunya.

Data d'actualització:  17.12.2018