Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

Impulsa, fa el seguiment i avalua les actuacions sobre violència masclista que duu a terme la Generalitat, fomenta la col·laboració amb les entitats i institucions que treballen en aquest àmbit i impulsa un treball en xarxa.

Protocol marc i altres protocols

El Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista inclou un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats en la lluita per a l'eradicació de la violència masclista.

Desplegament territorial: circuits

Els diferents territoris catalans compten amb els seus itineraris d’atenció a les dones que pateixen violència, els quals estan coordinats a diferents nivells: local, comarcal, intercomarcal i autonòmic.

Grup d'Anàlisi dels casos d'homicidi per violència masclista

L’objectiu és aprofundir en la coordinació existent entre els departaments de la Generalitat implicats i analitzar el coneixement i ús de la xarxa de serveis que el Govern i els ens locals tenen a disposició de la ciutadania

Violències sexuals

Document sobre l'abordatge de les violències sexuals a Catalunya