• Imprimeix

Grup d'Anàlisi dels casos d'homicidi per violència masclista

Està format per representants de l’Institut Català de les Dones, dels departaments de Justícia, Ensenyament i Salut, de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, i de les direccions generals de Famílies, d’Atenció a la Infància i Adolescència, de la Policia i d’Administració de la Seguretat.

El Grup d'Anàlisi dels casos d'homicidi per violència masclista, constituït el febrer de 2012, es reuneix en les hores posteriors a un homicidi i també periòdicament per trobar les claus d’aquests fets. L’objectiu és aprofundir en la coordinació existent entre els departaments de la Generalitat implicats i analitzar, principalment, el coneixement i ús realitzat per la víctima i el seu entorn de l’àmplia xarxa de serveis que el Govern i els ens locals tenen a disposició de la ciutadania, especialment els adreçats a ajudar les dones en situació de violència masclista.

L’Institut Català de les Dones, òrgan que lidera i coordina les actuacions del Govern en favor de la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, que inclou la lluita contra la violència masclista, és l’organisme que centralitza la tasca d’aquest Grup. La informació que s’obté de les reunions serveix per avaluar l’eficàcia dels serveis existents i millorar els mecanismes de detecció, prevenció i atenció a les dones que travessen situacions de violència masclista. Des d’aquest organisme es realitzen els estudis de possibles factors desencadenants i s’impulsaran, per exemple, accions de treball conjunt amb els mitjans de comunicació per avançar en la millora del tractament periodístic d’aquests casos.

 

 

Data d'actualització:  09.04.2014