• Imprimeix

Protocol marc i altres protocols

El Protocol marc per una intervenció coordinada contra la violència masclista, legitimat per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, és un instrument actiu que estableix les bases a partir de les quals es defineix un model d’intervenció compatible amb el que estableix la llei. Aquest model s’ha de completar amb el treball interinstitucional que s’està desenvolupant a nivell territorial, i amb les pràctiques i les aportacions de tots els agents i àmbits implicats.

Data d'actualització:  13.02.2017