• Imprimeix

Desè aniversari de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Logotip que commemora els 10 anys de l'aprovació de la Llei 5/2008, de 24 d'abril

El Govern de la Generalitat commemora els 10 anys de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista. L'objectiu d'aquesta commemoració és avaluar el desenvolupament de la lluita contra la violència masclista des de l'aprovació d'aquesta llei, per definir nous reptes per avançar en la seva erradicació.

Amb aquest propòsit, l’ICD està realitzant una anàlisi de l’estat actual de la Llei 5/2008 i propostes de millora; una avaluació de l’eficàcia dels recursos a partir del relat de dones en situació de violència masclista; i un estudi sobre la garantia dels drets a una educació i una informació no masclista des d’una perspectiva feminista. Els tres estudis s'elaboren amb entitats de dones especialitzades.

La Llei 5/2008 va ser aprovada amb el suport de totes les formacions polítiques i és una norma pionera i decisiva per al reconeixement del dret de les dones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació.

En la primera reunió del Grup de treball temporal i insterinstitucional de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (CNVM), encapçalada per la presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD) Núria Balada, s'han definit els continguts de la commemoració.

Aquesta commemoració consistirà, entre d’altres actuacions, en un acte institucional de reconeixement a totes les dones que van participar en el procés d’elaboració de la Llei i en dues jornades tècniques adreçades a professionals. Aquestes sessions tindran com a objectius aprofundir en la lluita contra la violència masclista des de la perspectiva d’aquest text legal, l’anàlisi de les principals iniciatives del Govern dutes a terme en  aquests anys, l’avaluació del desenvolupament de la Llei i la definició dels reptes de futur. Al Llarg de l’any també s’organitzaran seminaris centrats en la Llei 5/2008 dins l’àmbit universitari i de l’advocacia.

La CNVM és el màxim òrgan de coordinació interinstitucional en la lluita contra la violència masclista. Hi participen representants d’una seixantena d’organismes de la Generalitat, institucions, organitzacions socials i professionals amb l’objectiu d’impulsar, fer el seguiment i avaluar les actuacions en aquest camp que duu a terme la Generalitat. La Comissió  promou la participació i la col·laboració del Govern amb les entitats i òrgans de la societat que treballen en aquest sector.

En el Grup de Treball de la CNVM hi participen representants del Consell de l’Àudiovisual de Catalunya; el Consell Interuniversitari de Catalunya; l’Observatori de la igualtat de Gènere; Comissions Obreres de Catalunya; Petita i Mitjana empresa de Catalunya; l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya; el Consell de la Gent Gran de Catalunya; el Consell Nacional de les Dones de Catalunya; el Consell de l’Advocacia Catalana; l’Associació Catalana de Municipis; els Departaments de la Generalitat (Salut, Treball, Justícia, Ensenyament, Governació , Empresa) i de la Unitat de Violència de la  Delegació del Govern a Catalunya. 

Amb motiu de la commemoració del desè aniversari de la Llei, l’Observatori de la Igualtat de Gènere ha elaborat un dossier estadístic que reflecteix l’evolució de les dades de què es disposen sobre la violència masclista a Catalunya des del moment que es va aprovar la Llei. Algunes d’aquestes dades son:

 1. El nombre mitjà de dones assassinades per violència masclista en l’àmbit de la parella ha estat de 10 dones per any.
 2. De les dones assassinades, el 27% havien interposat denúncia.
 3. Els assassinats masclistes representen una ràtio de 2,5 dones assassinades per cada 100.000 dones.
 4. S’han registrat 370 casos de mutilacions genitals femenines amb una tendència clarament a la baixa.
 5. El nombre total de denúncies per violència masclista a Catalunya des de 2009 ha anat augmentant progressivament i se situa, l’any 2017, en quasi 23.000 denúncies.
 6. El nombre mitjà de trucades anuals al telèfon d’atenció a les dones víctimes de violència masclista 900900120 ha estat de 10.357.
 7. El nombre mitjà de dones ateses en els darrers 8 anys pels Serveis d’Atenció i Informació a les Dones ha estat de 30.038. D’aquestes dones, el percentatge de dones ateses per violència masclista ha anat augmentat, situant-se en el 33,8%.
 8. El nombre de dones ateses pels Serveis d’Informació especialitzada ha anat augmentant any rere any fins arribar a les 4.126 dones ateses l’any passat.

La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista recull les actuacions que els poders públics catalans hem de dur a terme contra la violència masclista. La importància d’aquest instrument legal rau en el fet que posa al centre les dones com a subjectes de dret i considera la violència masclista com una greu vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals, així com un impediment per assolir la plena ciutadania, la seva autonomia i llibertat

Defineix la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions o coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

El text reconeix la importància dels aspectes preventius i subratlla les mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç com a principis fonamentals en l’eradicació d’aquesta greu problemàtica social. Aquesta norma va estendre l’àmbit de protecció també a les filles i fills dependents; amplià les formes de la violència masclista, ja que inclou la violència econòmica, a més de les formes de violència masclista ja més conegudes (física, psicològica i sexual); els àmbits on s’exerceix (laboral, parella, familiar, i també social o comunitari); i amplià les formes d’identificació d’aquestes situacions, establint que no és imprescindible l’acreditació penal per accedir als drets reconeguts per la llei.

La Llei 5/2008 estableix quina ha de ser la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones en situacions de violència masclista:

 • Servei d'Atenció Telefònica Especialitzada
 • Serveis d'Informació i Atenció a les Dones
 • Serveis d'Atenció i Acolliment d'Urgències
 • Serveis d'Acolliment i Recuperació
 • Serveis d'Acolliment substitutoris de la llar
 • Serveis d'Intervenció Especialitzada
 • Serveis tècnics de punt de trobada
 • Serveis d'atenció a la víctima del delicte

 

També fixa els instruments d’Acció de Govern:

 • Comissió Nacional per a una intervenció coordinada envers la violència masclista
 • Protocol per a una intervenció coordinada envers la violència masclista
 • Circuits territorials
 • Programa d’intervenció integral contra la violència masclista