• Imprimeix

El Consell Nacional de Dones de Catalunya es troba amb agents catalans a Nova York

16/03/2017 22:03
Cristina Gallasch i Teresa pitarch

Reunió amb l’Oficina del Futbol Club Barcelona a Nova York

El Futbol Club Barcelona disposa, des del 2016, d’una Oficina a Nova York que dona cobertura a tot Amèrica des de 2016 dirigida pel Sr. Gerard Guiu. Cal destacar la vessant social i solidària del FC Barcelona, una de les línies essencials de treball d’aquesta oficina. En aquest àmbit, és important ressaltar la seva implicació en les polítiques d’igualtat.

Hem pogut constatar el compromís d’aquest club amb l’equitat de gènere especialment a través de la promoció de valors com l’esforç, el compromís, el treball en equip, potenciant l’esport femení. En aquest sentit, el passat 8 de març, el Futbol Club Barcelona va fer palès el seu suport a l’Institut Català de les Dones adherint-se a la campanya del Dia Internacional de les Dones.

Reunió amb Cristina Gallach, secretària General Adjunta de Comunicacions i Informació Pública de les Nacions Unides

Durant la reunió amb la Sra. Cristina Gallach, la presidenta del CND, Teresa M. Pitarch, ha fet balanç dels avenços en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i ha exposat la posada en marxa de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, òrgan que contribuirà a aprofundir en l’obtenció de dades i indicadors per avançar en el compliment de l’Agenda 2030.

Així mateix, s’ha abordat la qüestió de la importància de treballar l’accés de les dones al món de la tecnologia, tema que ha anat sorgint a les diverses sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona d’enguany. Aquest aspecte és imprescindible i d’especial rellevància per avançar en les polítiques d’igualtat.

Sessions dins les Nacions Unides - Seguiment de la Quarta Conferència Mundial de Dones i de la 33a Sessió especial de l’Assemblea General “Dona 2000: igualtat de gènere, desenvolupament i pau al segle XXI’.

S’ha constatat una vegada més la falta d’informació i dades estadístiques que impossibiliten prosperar en determinats aspectes respecte el foment de les polítiques d’igualtat. De la mateixa manera, s’ha posat de manifest que calen més dones ocupant llocs de responsabilitat així com la necessitat de fomentar l’accés de les dones i de les nenes a internet.

Durant la sessió s’ha evidenciat, de nou, que cal augmentar les oportunitats de les dones en l’àmbit laboral i reduir al mínim la tria entre carrera professional i família. També s’ha manifestat que cal incentivar mesures per tal que les dones amb càrregues familiars puguin desenvolupar-se així com incentivar mesures a les empreses per tal de facilitar el retorn en el mercat laboral de les dones (llars d’infants a les empreses, horaris flexibles, etc.). L’existència de programes de formació i capacitació i reciclatge que permetin la seva reinserció al treball laboral en les mateixes condicions es destaca com factor imprescindible.

Com a conclusió, s’exposa que totes les dones i les nenes, independentment del lloc on visquin, han de tenir les mateixes oportunitats per desenvolupar-se.