• Imprimeix

Personal directiu dels departaments de Treball, Salut, Agricultura i l’EAPC han realitzat ja formació en equitat de gènere

13/12/2017 14:12

En el darrer trimestre de l’any s’han realitzat les quatre primeres sessions de la formació adreçada a personal directiu de l’administració de la Generalitat de Catalunya en el marc del recentment aprovat Pla director de formació en equitat de gènere 2017-2020.

 

El Curs Gestió transversal de gènere, impartit per l’experta en polítiques públiques de gènere Mònica Gelambí, ja l’ha cursat personal directiu dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies; Salut, Agricultrua, Ramaderia, Pesca i alimentació i de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Els cursos es fan amb la col·laboració de l’EAPC i properament s’organitzaran per a la resta de departaments.

 

El programa d’aquest curs se centra en la necessitat de fer polítiques transversals de gènere, el seu marc normatiu i les eines per a la incorporació de l’objectiu d’igualtat en les polítiques públiques. Aquestes eines poden anar des d’aprendre a fer una diagnosi de gènere del context on es vol actuar, elaborar indicadors específics de gènere i fer una anàlisi de qualsevol decisió  pel que fa a la igualtat de gènere. També implica els comandaments amb el seguiment i l’avaluació de la transferència o aplicació dels coneixements per assegurar l’efectivitat i aconseguir de manera força immediata un impacte i més igualtat de gènere.

 

L’objectiu és impregnar de perspectiva de gènere el conjunt de l’administració catalana, de manera que el punt de vista de les dones i de l’equitat entre dones i homes sigui tingut en compte en les polítiques públiques de salut, ensenyament, seguretat, transport, habitatge, mercat laboral, teixit productiu o qualsevol altra. El Pla Director de Formació  en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020 vol impregnar les administracions públiques de transversalitat de gènere i  convertir aquesta perspectiva en la normalitat del treball públic.

 

El Pla inclou accions adreçades als diferents Departaments de la Generalitat, com, als ens locals i a les entitats que hi col·laboren tenint en compte tres col·lectius prioritaris: l’alta direcció i la línia de comandament –com és el cas d’aquest curs-, els i les professionals dels circuits de violència masclista i els referents d’igualtat de cada Departament i de les altres administracions públiques.

 

El Pla Director de Formació dóna compliment a diversos articles de la Llei 17/2015, del 21 de juliol d’igualtat efectiva entre dones i homes que estableix, entre d’altres, que l’Administració ha d’elaborar les disposicions necessàries per a adjudicar l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere als òrgans dels departaments de l’Administració de la Generalitat, als organismes autònoms i als organismes públics vinculats o que en depenen”.

 

Així mateix, també es commina els poders públics a “adoptar mesures per a una formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat de dones i homes, dirigida a tot el personal i impartida per personal expert, amb la finalitat de fer efectives les disposicions d’aquest llei i de garantir el coneixement pràctic suficient que permeti la integració efectiva de la perspectiva de gènere en les actuacions públiques”.