• Imprimeix

La violència masclista abans dels 15 anys és perpetrada en un 44,4% d’ocasions per homes coneguts i un 37,3% per familiars

11/12/2018 15:12
OIG 3r plenari

La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, ha presidit la tercera reunió plenària de l’Observatori d’igualtat de Gènere (OIG) des de la seva constitució l’any passat. L’OIG és un òrgan assessor del Govern, adscrit a l’ICD, creat per la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes per proposar al Govern actuacions per a corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista, així  com analitzar l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de Catalunya sobre la igualtat de gènere.

En la reunió s’han presentat alguns resultats inèdits sobre l’impacte de la violència masclista a l’etapa d’infantesa, sorgides de l’explotació de dades de l’Enquesta de violència masclista 2016 (EVMC) on les dones enquestades responien a preguntes sobre la violència masclista patida quan eren nenes.

Destaca el fet que abans dels 15 anys, les agressions masclistes patides per les nenes han estat en un 44,4% perpetrades per homes coneguts, en un 37,3% per homes amb vincle familiar, i en un 29,5% per homes no coneguts. Així ho ha exposat en el  plenari Montse Aguilera, tècnica del Gabinet de Seguretat del Departament d’Interior, i responsable tècnica de la L’EVMC presentada el passat mes de juliol i realitzada conjuntament pel Departament d’Interior, l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Bancària la Caixa i l’ICD.

En el plenari d’aquest matí, Carme Figueras, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i vocal de l’OIG, ha exposat els treballs del  CAC, l’ICD i el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya per a l’elaboració d’unes Recomanacions per a la superació del sexisme a la publicitat que es presentaran properament a la societat catalana.

També cal destacar la proposta de Recomanacions per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’estadística oficial, realitzada per Clara Torras, coordinadora de l’OIG. En la reunió també s’han compartit l'estat dels treballs i les iniciatives dels altres grups dos grups de treball de l’OIG: de proposta de polítiques públiques d’igualtat i de lluita contra la discriminació laboral de les dones.

L’OIG dissenya un sistema d’indicadors per conèixer de forma actualitzada l’evolució de les desigualtats de gènere i determinar els motius de la seva persistència; promou l’elaboració d’estudis i informes especialment en els àmbits de la violència masclista, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones. Les àrees d’intervenció són la participació política i social de les dones; l’ educació, la cultura i el coneixement; el treball, l’ocupació i l’empresa; les polítiques socials; el medi ambient; l’urbanisme, l’habitatge i la mobilitat, i la justícia i la seguretat.

L’ICD informa anualment dels resultats de l’OIG a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i la Comissió d’Igualtat del Parlament de Catalunya.

Enllaç al: decret 52/2017, de 6 de juny, de l'Observatori de la Igualtat de Gènere

Aquest és un dels resultats sobre l’impacte de la violència masclista a l’etapa d’infantesa presentat a la reunió del plenari de l’Observatori de la Igualtat de Gènere