• Imprimeix

L’Assemblea Territorial de Dones de Girona defineix les línies a seguir per fomentar la participació de les entitats

07/11/2018 18:11
ATDGIR

La presidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) Núria Balada i la vicepresidenta segona de la mesa del CNDC, Montserrat Pineda, han presidit l’Assemblea Territorial de Dones de la Demarcació de Girona. En la reunió s’ha realitzat una detecció de les necessitats d’aquesta Assemblea i s’han definit les actuacions per a facilitar i fomentar la participació de les entitats gironines en aquest òrgan de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones (ICD).

 

També hi han intervingut la coordinadora territorial de l’ICD a Girona, Fina Surina, i la representant d’aquesta assemblea territorial, Mònica Aldegunde, a més d’altres representants d’entitats de les comarques gironines participants .

 

El CNDC integra representants de 393 entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

 

Va ser creat juntament amb l’Institut Català de les Dones amb la Llei 11/1989, de 10 de juliol i actualment està regit pel Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya

 

Les seves funcions són:

a) Promoure la participació i l'associacionisme de les dones i incentivar el treball en xarxa.

b) Ser consultat amb relació als objectius del Pla del Govern en matèria de polítiques de dones, valorar-ne el grau d'implementació i participar en l'avaluació de les seves intervencions.

c) Fer noves propostes a l’ICD sobre qüestions que afecten els col·lectius femenins i la igualtat efectiva de dones i homes.

d) Proposar la realització d'activitats, jornades i campanyes que facin visibles les aportacions de les dones a la societat i promoguin canvis per tal de reconèixer l'especificitat de la participació femenina en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu, i que tinguin per objectiu aconseguir, des de la perspectiva de les dones, avenços socials en qualsevol sentit.

e) Proposar els procediments adequats per participar activament en fòrums i debats que tinguin com a objectiu polítiques de dones o d'interès especial per a les dones.

f) Vetllar per incrementar la participació de les dones en els òrgans de govern i processos de presa de decisió, tant en l'àmbit públic com en el privat.

g) Emetre informes sobre temes d’interès per a les dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic o educatiu i que contribueixen a la sensibilització social dels drets de les dones, per iniciativa pròpia del Consell o a instància de l’ICD o d’altres organismes.

El CNDC, des de l’any 1999, té reconegut l’estatus consultiu en el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC).