El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

El CNDC és membre d'alguns òrgans de participació del Govern de la Generalitat i està reconegut com a organisme amb estatus consultiu especial del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Actualment, el CNDC està format per gairebé 400 entitats.

Entre altres funcions, el CNDC promou la participació i l’associacionisme de les dones, incentiva el treball en xarxa, i fa propostes a l'Institut Català de les Dones sobre qüestions que afecten les dones i l’equitat de gènere. 

El CNDC està estructurat en el Ple, que és l’òrgan de màxima representació; la Comissió de coordinació, que executa i coordina les accions i projectes que duu a terme el CNDC; i els grups de treball, que actualment tracten sobre dones grans, salut, participació internacional, dones amb discapacitats i violència masclista. Les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya són els òrgans territorials de participació i consulta del CNDC. 

 

Com hi puc participar i quins requisits he de complir?

Pots demanar la inscripció al CNDC si ets una entitat de dones o que treballa en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona i vols formar part de la pluralitat del Consell per fer avançar les polítiques de dones en tots els àmbits.

És necessari que estigueu formalment constituïdes, que sigui una entitat sense ànim de lucre i que les vostres finalitats no contradiguin els objectius del CNDC.

 

Si ja en soc membre, a més d’assistir a les reunions plenàries, de quina forma hi puc col·laborar?

 • Mitjançant els grups de treball:

Els grups de treball aprofundeixen en temes específics per fer-ne propostes d’actuació. Per formar-ne part només ho has de demanar a cndc@gencat.cat, n’informarem a la coordinadora i t’hi inclourem. A partir d’aquí, et convocarem a les reunions i podràs participar-hi activament de forma presencial o virtual.

Aquests són els nostres grups de treball:

 • Dones amb Discapacitats
 • Dones Grans
 • Dones i Mitjans de Comunicació
 • Dones Migrades i Refugiades
 • Dones, Empresa i Economia
 • ODS i Agenda 2030
 • Participació Internacional
 • Salut
 • Violències masclistes

 

 • Mitjançant les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya (ATDC):

Volem que l’equilibri territorial sigui real i que el CNDC arribi arreu de Catalunya. Per això, comptem amb les ATDC que, cadascuna amb la seva especificitat, es reuneixen per canalitzar les iniciatives i demandes de les dones del territori.

Si hi vols participar, pots posar-te en contacte amb la seva secretaria tècnica, responsable també de dinamitzar i oferir el suport a l’Assemblea corresponent.

 

I si no soc de cap entitat?

Pots afegir-te a qualsevol de les ATDC fent-ho saber a la secretaria tècnica que correspongui, o participar en els grups de treball explicant el teu interès a la secretaria del CNDC.

També ens pots fer arribar la teva opinió o proposta sobre qüestions que afectin les polítiques de dones a cndc@gencat.cat. La recollirem i la portarem a la Comissió de Coordinació o al Ple del Consell perquè sigui debatuda.

 

Consell Nacional de les Dones de Catalunya
Pl. Pere Coromines, 1
08001 Barcelona

Tel. 93 495 16 00 / Correu electrònic: cndc@gencat.cat

L'horari d'atenció és, els dies laborables, de 9 a 14 hores. Tancat el 24 i 31 de desembre. 

Data d'actualització:  30.11.2018