El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan col·legiat de participació i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.

El CNDC és membre d'alguns òrgans de participació del Govern de la Generalitat i està reconegut com a organisme amb estatus consultiu especial del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Actualment, el CNDC està format per més de 350 entitats.

Entre altres funcions, el CNDC promou la participació i l’associacionisme de les dones, incentiva el treball en xarxa, i fa propostes a l'Institut Català de les Dones sobre qüestions que afecten les dones i l’equitat de gènere. 

El CNDC està estructurat en el Ple, que és l’òrgan de màxima representació; la Comissió de coordinació, que executa i coordina les accions i projectes que duu a terme el CNDC; i els grups de treball, que actualment tracten sobre dones grans, salut, participació internacional, dones amb discapacitats i violència masclista. Les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya són els òrgans territorials de participació i consulta del CNDC. 

 

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya s’adhereix a la vaga feminista del 8 de març convocada pel moviment feminista. És una vaga que “va més enllà del que s’identifica com aturada laboral perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida”, per això fem una crida a l’aturada del consum, del treball domèstic i de cura, del treball remunerat i dels estudis i denunciem la desigualtat i la violència envers les dones en tots aquests àmbits.

Les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu que:

a) Estiguin formalment constituïdes, d'acord amb els requisits que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o altra legislació especial que sigui aplicable per a determinades entitats.

b) No tinguin ànim de lucre.

c) Les seves finalitats no contradiguin els objectius del CNDC.

Consell Nacional de les Dones de Catalunya
Pl. Pere Coromines, 1
08001 Barcelona

Tel. 93 495 16 00 / Correu electrònic: cndc@gencat.cat

L'horari d'atenció és, els dies laborables, de 9 a 14 hores. Tancat el 24 i 31 de desembre. 

Data d'actualització:  13.03.2018