La informació de l'Institut Català de les Dones sobre les licitacions en tràmit, contractes programats o subscrits, i entitats i òrgans de contractació, es pot consultar al perfil de contractant.

Informació relacionada

Els contractes programa són eines per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i els ens locals, en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones.

Informació relacionada

D'acord amb el que estableix Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Institut Català de les Dones publica al web la relació de contractes menors, que s'actualitza periòdicament. 

Data d'actualització:  07.11.2016