• Imprimeix

Normativa sobre informes d'impacte de gènere

Totes les propostes polítiques del Govern (disposicions generals, actes, plans i programes) han de ser examinades per avaluar si afectaran les dones d'una forma diferent que els homes, amb l'objectiu d'eliminar els possibles efectes discriminatoris i garantir la igualtat entre dones i homes.

Els informes d'impacte de gènere analitzen les necessitats pràctiques d'ambdós sexes, les obligacions relacionades amb la vida quotidiana, les diferents situacions de partida i els potencials efectes diferencials que es poden derivar de l'aplicació de les propostes polítiques. L'impacte de gènere és, per tant, una metodologia d'anàlisi de les intervencions i polítiques públiques per promoure l'aplicació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits.

Des de l'aprovació de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, l'Institut Català de les Dones és l'organisme competent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per elaborar els informes d'impacte de gènere. 

Data d'actualització:  07.11.2016