L’Institut Català de les Dones té el repte de dissenyar estratègies de transversalitat que garanteixin que totes les polítiques incorporin la perspectiva de gènere i de les dones. El Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2012-2015 parteix d’aquesta conceptualització transversal de la perspectiva de gènere.

El Pla aposta per una planificació estratègica centrada, per una banda, a consolidar els principis que han d’orientar l’acció política –uns principis que incorporen en la seva conceptualització la perspectiva de gènere– i, per una altra banda, a desplegar i posar en marxa les estratègies indispensables per fer que aquesta perspectiva impregni transversalment tota la política pública.

Data d'actualització:  07.11.2016