L’Institut Català de les Dones té el repte de dissenyar estratègies de transversalitat que garanteixin que totes les polítiques incorporin la perspectiva de gènere i de les dones. El Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat parteix d’aquesta conceptualització transversal de la perspectiva de gènere.

El Pla aposta per una planificació estratègica centrada, per una banda, a consolidar els principis que han d’orientar l’acció política –uns principis que incorporen en la seva conceptualització la perspectiva de gènere– i, per una altra banda, a desplegar i posar en marxa les estratègies indispensables per fer que aquesta perspectiva impregni transversalment tota la política pública.

Actualitat: anual.
Format de les dades: PDF.

Data d'actualització:  19.02.2018