NuriaBalada

Nascuda a Barcelona l’any 1978.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu i Fabra i Màster en Alta Funció Directiva per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Ha treballa t en l’àmbit privat com advocada especialista en Dret Societari. Des de l’any 2005 és membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Ha participat en l’elaboració del Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 2008-2011. Des de l’any 2011 i fins al seu nomenament com a presidenta de l'Institut Català de les Dones al juny del 2017, ha estat directora executiva de l’Institut Català de les Dones, càrrec des del qual ha impulsat el Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 2012-2015 i el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista 2012-2015, entre d’altres. També ha col·laborat en l’elaboració de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes del 2015.  Actualment també és la presidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

A nivell polític va militar a la Joventut Nacional de Catalunya i a Convergència Democràtica de Catalunya fins la seva dissolució. Actualment és Presidenta del Partit Demòcrata Català al Districte de Gràcia, de Barcelona.

Data d'actualització:  20.07.2018