• Imprimeix

Delegat/da de Protecció de Dades

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals a l'Institut Català de les Dones, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora. 

La seva adreça de contacte és: dpd.presidencia@gencat.cat.

Data d'actualització:  22.05.2018