• Imprimeix

Ens locals

L'Institut Català de les Dones convoca subvencions adreçades als municipis, consells comarcals, consorcis de caràcter local, entitats municipals descentralitzades i altres entitats supramunicipals situades a Catalunya, per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones.

La tramitació de les sol·licituds es fa mitjançant Eacat.

2018

CONTRACTE PROGRAMA 2018

El 19 de març de 2018 s’obre el termini de presentació de sol·licituds del Contracte Programa 2018 per als ens locals de més de 20.000 habitants i consells comarcals que signen el contracte programa amb l’Institut Català de les Dones per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, a través de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes), concretament a través del Servei: PRE - ICD – Contracte Programa.

El Contracte Programa consta de dues fitxes:

  • Fitxa 1 per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
  • Fitxa 2 per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere.

El termini de presentació finalitza el 23 d’abril de 2018.

2016

Actualització: Anual.
Format de les dades: PDF.

Data d'actualització:  09.08.2018