• Imprimeix

Ens locals

L'Institut Català de les Dones convoca subvencions adreçades als municipis, consells comarcals, consorcis de caràcter local, entitats municipals descentralitzades i altres entitats supramunicipals situades a Catalunya, per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones.

La tramitació de les sol·licituds es fa mitjançant Eacat.

2016

Data d'actualització:  15.02.2017