• Imprimeix

Ens locals

L'Institut Català de les Dones convoca subvencions adreçades als municipis, consells comarcals, consorcis de caràcter local, entitats municipals descentralitzades i altres entitats supramunicipals situades a Catalunya, per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones.

La tramitació de les sol·licituds es fa mitjançant Eacat.

2017

CONTRACTE PROGRAMA 2017

El 29 de setembre de 2017 s’obre el termini de presentació de sol·licituds del Contracte Programa 2017 per als ens locals i comarcals que signen el contracte programa amb l’Institut Català de les Dones per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, a través de la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes), concretament a través del Servei: PRE - ICD – Contracte Programa.

El Contracte Programa consta de dues fitxes:

  • Fitxa 1 per a la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
  • Fitxa 2 per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i la transversalitat de la perspectiva de gènere.

El termini de presentació finalitza el 26 d’octubre de 2017.

2016

Data d'actualització:  15.02.2017