• Imprimeix

Entitats

L'Institut Català de les Dones convoca subvencions a entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes. En concret es financen projectes que: 

  • impulsin, planifiquin i executin accions d'inserció laboral de dones
  • tinguin per objectiu marc l'eradicació de la violència masclista
  • generin actuacions concretes per garantir i defensar els drets de les dones, especialment per a aquelles amb major vulnerabilitat
  • desenvolupin accions de coeducació

 

Actualització: Anual.
Format de les dades: PDF.

El termini per justificar les subvencions finalitza el 28 de febrer de 2019.

La justificació es farà telemàticament i a principis del 2019 ja es podrà tramitar mitjançant el portal de tràmits gencat

En la resolució de concessió de subvencions (que podeu consultar en la informació relacionada adjunta), es resol:

  • Subvencionar les entitats relacionades a l’annex 1 per els imports individualitzats que es detallen.
  • No atorgar subvenció a les entitats relacionades a l’annex 2 
  • Aprovar la no procedència d’atorgar subvenció a les entitats relacionades a l'annex 4, que reuneix les sol·licituds en què l’entitat sol·licitant no s’adequa als requisits de la convocatòria.
Data d'actualització:  06.11.2018