• Imprimeix

Gestió econòmica

En aquest apartat podeu accedir a la informació relativa a la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, i a la informació desglossada sobre les subvencions i els ajuts, tant els previstos com els atorgats, de l'Institut Català de la Dona.

Actualització: anual.
Format de les dades: PDF i Excel.

Data d'actualització:  14.02.2018