• Imprimeix

Catàleg de Serveis

En aquest apartat podeu accedir als tràmits electrònics, els procediments administratius i els serveis oferts per l'Institut Català de les Dones (ICD).

La carta de serveis de l'ICD, que estableix Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, està pendent d’elaboració.

Actualització: contínua.
Format de les dades: PDF.

 

Serveis de l'Institut Català de les Dones

Data d'actualització:  19.02.2018